Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Date de identificare:
Denumire solicitant*:
Adresa solicitant*:
Judetul*:
Nr. Telefon*:
Nr. fax:
Adresa de e-mail*:
Numele reprezentantului legal*:
Functia reprezentantului legal*:
Cod unic de inregistrare (dupa caz) RO/R  Ex. 123456
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (dupa caz)  Ex. J12/12345/2000
Nr. de înregistrare la Registrul asociatilor si fundatiilor (dupa caz)
Certificat de înmatriculare/de înregistrare (după caz)
Actul constitutiv (dupa caz)
Statutul (dupa caz)
Cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
Declarație pe proprie raspundere privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis
Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul fiscal 2017
Declaraţie pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
Copia certificată a buletinului de identitate/cărții de identitate al/a reprezentantului legal al societății solicitante
Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat
OTIMMC de care apartine
Categoria solicitantului

Codul CAEN principal al firmei:
Obiectul de activitate pe care se accesează Programul:
Obiectivul general / scop al asociaţiei – fundaţiei
Tipul de meşteşug/artizanat:
Tipuri de cheltuieli:


Suma solicitată pentru decontare cheltuieli (fără TVA): ,RON
Valoarea TVA: ,RON
Încarcă minim 3 (trei) fotografii cu produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate care vor fi prezentate la Targul National pentru Mestesuguri si Artizanat:
*Toate campurile se completeaza, dupa caz, in functie de categoria solicitantului
** Mesajul "schimba fisierul" care apare la incarcarea fisierelor in aplicatie este optional pentru cazul in care se doreste schimbarea documentului incarcat